Konkurs Pięknego Czytania „LESEN GEHEN …”

Data

20 maja odbył się ostatni, trzeci etap konkursu „Lesen gehen …”, do którego zakwalifikowało się tylko 30 uczestników z całego województwa. Na liście finalistów znalazł się nasz uczeń z klasy 8 – Jakub Bień, który godnie reprezentował szkołę. Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów literaturą i kulturą państw niemieckiego obszaru językowego, kształtowanie wyobraźni i wrażliwości, podnoszenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, ćwiczenie poprawnej wymowy i dykcji, a także wzbogacanie słownictwa. Wystąpienia uczniów oceniane były według następujących kryteriów: płynności czytania, wymowy i intonacji oraz trafności interpretacji z uwzględnieniem ogólnego wyrazu artystycznego.

Jakubie, GRATULUJEMY wyróżnienia, ponieważ jest to bardzo duże osiągnięcie znalezienie się wśród uczniów niemieckojęzycznych.

Więcej
aktualności