KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA “LESEN GEHEN…” DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Data

KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA “LESEN GEHEN…” DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH w ramach programu InterLese 2020 oraz IV Międzynarodowej Konferencji Poetyckiej rozstrzygnięty:

MARIANNA BIEŃ zajęła I miejsce 

Tegoroczna edycja odbyła się w innej formule. Jury musiało wyłonić laureatów spośród nadesłanych utworów. Konkurs wspierany był przez następujące instytucje: Goethe – Institut, Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu, Konfederację Szwajcarską, Austriackie Forum Kultury oraz Centrum Edukacji i Spotkań Schloß Trebnitz.

Więcej
aktualności