Olimpiada historyczna

Data

IV EDYCJA OLIMPIADY HISTORYCZNEJ JUNIORÓW

 Eliminacje szkolne odbyły się 21.10.2022

Za poprawne rozwiązanie całego testu można było uzyskać maksymalnie 50 punktów,

Do eliminacji okręgowych komisja zakwalifikowała 2 uczniów, którzy uzyskali nie mniej niż 35 pkt.

 

Kod ucznia Ilość punktów
001 36
002 45

 

Więcej
aktualności