Projekt edukacyjny „ Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”

Data

Wszyscy wiemy, jak ważne jest zachęcanie dzieci do czytania, poznawania i śledzenia losów bohaterów literackich oraz wprowadzanie naszych najmłodszych pociech w świat fantazji, literatury i pozytywnych emocji płynących z książek.

Od 4 stycznia do 30 czerwca 2021 roku „ Myszki” biorą udział w projekcie czytelniczym

„MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY”.

Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa.

Cele szczegółowe :

  • wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych,
  • wprowadzenie dziecka w świat literatury,
  • budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną,
  • przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,
  • propagowanie praw dziecka,
  • kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego,
  • rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u dzieci,
  • włączenie w życie szkoły rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego.

W tym roku szkolnym zrealizujemy dwa moduły:

  1. „Książki dzieciństwa” – misiowy ranking książkowych hitów dzieci.
  2. Mały Miś w świecie emocji. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej dzieci.

Dzieci będą słuchały również krótkich opowiadań Misiowej Mamy – Anety Konefał czytanych przez Misiowego Wuja Macieja Barańskiego. Każde takie spotkanie będzie świętem  w grupie pełnym literatury i oczywiście małego pluszowego misia.

Więcej
aktualności