Szkolny konkurs przyrodniczy „Poznaj swój organizm” dla uczniów klas czwartych

Data

Zapraszam każdego ucznia klasy czwartej do wspólnej zabawy. Wykorzystamy aplikację kahoot. Uczniowie do konkursu przystępują w parach i jako drużyna mają szansę na zdobycie ciekawych nagród ufundowanych przez Radę Rodziców oraz bardzo dobrych ocen cząstkowych z przyrody.

Organizator: Monika Nowak-Bekier

Pozostałe
konkursy

Więcej
aktualności