eTwinning – projekt Unter einem Dach

Data

Z końcem września br. rozpoczęliśmy projekt Unter einem Dach w ramach eTwinningu, którego ideą jest wykorzystanie nowoczesnych technologii w nawiązywaniu współpracy międzyszkolnej, rozwijaniu świadomości wielokulturowej i wielojęzycznej. Dzięki temu projektowi uczniowie rozwijają umiejętności zdobyte na lekcji języka niemieckiego. Przedstawiają się oraz tworzą fikcyjną, międzypokoleniową rodzinę z wykorzystaniem narzędzi TIK. Wspólnie wymyślają postacie członków rodziny oraz informacje o nich. Opowiadają o sobie, prowadzą wywiady, poznają przeróżne aplikacje służące efektywnej nauce słownictwa oraz urozmaicające lekcje języka niemieckiego. W trakcie realizacji projektu, uczniowie pracują na różnych platformach, tworzą przeróżne grafiki, w tym awatary z opisami, logo, uczą się gamifikacji na lekcjach, która przyczynia się do wzrostu motywacji uczniów do nauki języka niemieckiego, ich pełnego zaangażowania i umiejętności współpracy w grupach. Lekcje stają się atrakcyjniejsze, słownictwo jest szybciej przyswajane, co prowadzi do wzmacniania kompetencji językowych.

Poniżej przestawiamy zdjęcia z naszych dotychczasowych działań w ramach projektu:

Więcej
aktualności