WARSZTATY Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ 28.04.2023

Data

28 kwietnia biblioteka szkolna zamieniła się w małe miasteczko biznesowe. Podczas warsztatów z przedsiębiorczości społecznej uczniowie klasy 7B poznawali tajniki zakładania oraz funkcjonowania różnych przedsiębiorstw. Mieli także możliwość rozwijania swoich kompetencji z obszaru przedsiębiorczości (takich jak: krytyczne myślenie, wiedza z zakresu ekonomii i prawa, wytrwałość, zdolności przywódcze czy podstawy marketingu) oraz z obszaru umiejętności społecznych (zdolność do współpracy, odpowiedzialność, komunikatywność, kreatywność czy innowacyjność).
Program warsztatów został opracowany przez, Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, na zlecenie i przy współpracy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

Więcej
aktualności