WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE-STOPIEŃ WOJEWÓDZKI

Data

Stopnie wojewódzkie konkursów przedmiotowych odbędą się w formie stacjonarnej z wykorzystaniem materiałów konkursowych w wersji drukowanej. W związku z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju, stopnie wojewódzkie odbędą się w reżimie sanitarnym, zgodnie z zasadami obowiązującymi w miejscu przeprowadzenia danego konkursu. Zarówno uczestnicy, jak i opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania zasad sanitarno-higienicznych obowiązujących w danej placówce. Niezastosowanie się do panujących w szkole zasad bezpieczeństwa jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w konkursie.

Życzymy powodzenia naszym uczniom!!!!

Więcej
aktualności