Komunikat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie Regulaminu Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2023/2024

Data

W związku z Zarządzeniem nr 110.1.33.2023 z dnia 5 czerwca 2023 r. dotyczącym organizacji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2023/2024, Wielkopolski Kurator Oświaty przekazuje do publicznej wiadomości Regulamin Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych.

Zakresy wiedzy i umiejętności wymaganych na poszczególnych stopniach konkursów zostały opublikowane w lipcu 2023 r.

Zgłaszanie szkół i rejestracja uczestników na platformie będzie możliwa od 2 października 2023 r. do 6 października 2023 r.

Zachęcamy do wzięcia udziału oraz wnikliwego zapoznania się z treścią regulaminu przed podjęciem decyzji o zgłoszeniu szkoły do konkursów.

Więcej
aktualności