Konkurs Pięknego Czytania „LESEN GEHEN …”

Data

Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów literaturą i kulturą państw niemieckiego obszaru językowego, kształtowanie wyobraźni i wrażliwości, podnoszenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, ćwiczenie poprawnej wymowy i dykcji, a także wzbogacanie słownictwa. Wystąpienia uczniów oceniane były według następujących kryteriów: płynności czytania, wymowy i intonacji oraz trafności interpretacji z uwzględnieniem ogólnego wyrazu artystycznego.

Finalistami konkursu zostali:

Pola  Śledzińska z klasy 8 oraz Milan Kendzia z klasy 7

GRATULACJE!

Więcej
aktualności