Przesiewowe badania pod kątem młodzieńczej skoliozy idiopatycznej

Data

W dniu dzisiejszym w szkole odbyły się przesiewowe badania pod kątem młodzieńczej skoliozy idiopatycznej, którymi objęci zostali uczniowie klas 7 i 8.
Serdecznie dziękujemy za współpracę przedstawicielom Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu –  dr hab. n. med. Maciejowi Głowackiemu oraz dr hab. Ewie Misterskiej, a także pani Oldze Bogackiej – psychologowi szkolnemu za koordynowanie działań w tym zakresie na terenie szkoły.

Więcej
aktualności