TERMINARZ REKRUTACJI

Data

Terminarz rekrutacji podstawowej oraz uzupełniającej do szkół ponadpodstawowych!
Terminarz został opracowany przez zespół Centrum Doradztwa Zawodowego Młodzieży na podstawie dokumentu: „Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 110.1.7.2024 WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 30 stycznia 2024 r., który jest opublikowany na stronie www.ko.poznan.pl

Więcej
aktualności