Rozdanie Nagród za wzorowe wykonanie pieśni patriotycznych

Data

Dyrekcja szkoły 11.10.2023 rozdała nagrody dla uczniów za wzorowe odśpiewanie Pieśni Patriotycznych oraz godne reprezentowanie szkoły w Ogólnopolskim Konkursie  “Do Hymnu”. Klasy 1-3 otrzymały dyplom, gry i nagrody sportowe. Uczniowie klas 4-8 otrzymali dyplom oraz  “dzień wolny od pytania i sprawdzianów”.

Więcej
aktualności