SPOTKANIE UCZNIÓW KLAS 8 Z PRZEDSTAWICIELAMI POLICJI

Data

W dn. 23.05.2024 uczniowie klas 8 naszej szkoły odbyli spotkanie z przedstawicielami Policji, w czasie którego zostały poruszone następujące tematy:
  • w ramach doradztwa zawodowego uczniowie poznali ścieżkę zawodową służb mundurowych oraz zalety i trudności związane z wykonywaniem tego zawodu;
  • w ramach profilaktyki i promocji zdrowia zostały omówione szanse i zagrożenia związane ze zmianą szkoły, wejściem w nowe środowiska, zetknięciem się z nowymi sytuacjami oraz różnymi zachowaniami uczniów szkół ponadpostawowych.

Więcej
aktualności