Szkolny Konkurs Wiedzy o Historii Polski od X do XVIII w. dla kl. 6-7

Data

  1. Konkurs odbędzie się9 maja 2023(wtorek) na 3 lekcji.
  2. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń kl. 6-7, który zapisze się u nauczyciela historii do końca kwietnia 2023.
  3. Zakres materiału: historia Polski od X do XVIII w. (zagadnienia określone w podstawie programowej przedmiotu historia dla szkól podstawowych, szczegóły u nauczyciela historii).
  4. Konkurs odbędzie się w formie pisemnej (zadania zamknięte i otwarte).
  5. Tytuł laureata konkursu zdobędzie każda osoba, która uzyska minimum 90% poprawnych odpowiedzi. Jeśli nikt nie zdobędzie 90% – tytuł laureata otrzyma osoba z najwyższą ilością punktów.
  6. Laureat (laureaci) otrzymają cząstkowa ocenę celującą (6) z historii.

Organizator konkursu:

Elżbieta Kaźmierska

Więcej
aktualności