GRA MIEJSKA

Data

22 kwietnia 2023 (sobota)

Początek gry o godz. 10:00 na placu Mickiewicza (miejsce i godzinę zbiórki poszczególnych klas ustala opiekun).

Gra potrwa około 2-3 godz (zależy od szybkości grupy).

Udział klasy i ilość chętnych zgłasza organizatorowi gry wychowawca klasy.

 Zasady gry:

  1. Grupa podczas gry nie może się rozdzielać; cała grupa przemieszcza się razem, dociera na punkty kontrolne i rozwiązuje zadania; wszystkie kartki z rozwiązanymi zadaniami oddaje na mecie.
  2. Zadania będą dotyczyły: historii Polski, historii Poznania, zabytków Poznania.
  3. Każda grupa samodzielnie ustala trasę dotarcia do poszczególnych punktów kontrolnych i na metę (kolejność realizacji zadań dowolna).
  4. Grupy mogą szukać wiadomości w dowolny sposób (poszukiwania na mapie, w internecie, pytanie opiekunów lub przechodniów, telefon do przyjaciela itd.) ale ostateczną decyzję jak odpowiedź zostanie zapisana na karcie odpowiedzi należy do uczniów (nie mogą ich w tym wyręczać opiekunowie).
  5. Grupy tropi „Czarny Piotruś” – złapana grupa musi odpowiedzieć na jego pytanie lub wykonać dodatkowe zadanie, a więc traci czas.
  6. Liczy się poprawność odpowiedzi oraz czas dotarcia na metę.

Organizator gry:

Elżbieta Kaźmierska

Więcej
aktualności