WARSZTATY pt. „Przyczyny – Skutki – Konsekwencje”

Data

Uczniowie klas VIII oraz VII wzięli aktywny udział w zajęciach warsztatowych z profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych pt. „Przyczyny-Skutki-Konsekwencje”.

Warsztaty poprowadził pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 .

Omawiano wiedzę i poglądy uczestników na temat przyczyn/skutków i konsekwencji korzystania z substancji psychoaktywnych. Urealniona została wiedza uczniów o spodziewanych pozytywnych i negatywnych efektach i skutkach zażywania substancji psychoaktywnych. Na koniec uczestnicy dowiedzieli się jakie są konstruktywne (bez zażywania substancji) formy realizacji potrzeb i oczekiwań.

Więcej
aktualności