WARSZTATY Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI | 08.05.2024

Data

Już od rana biblioteka szkolna zamieniła się w małe miasteczko biznesowe. Podczas warsztatów z przedsiębiorczości społecznej uczniowie klasy 7A poznawali tajniki zakładania oraz funkcjonowania różnych przedsiębiorstw.
Rozwijali swoje kompetencje z obszaru przedsiębiorczości oraz z obszaru umiejętności społecznych.
Było twórczo i kreatywnie.
Program warsztatów został opracowany przez, Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, na zlecenie i przy współpracy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

Więcej
aktualności