GRA MIEJSKA

Data

W sobotni poranek 27 kwietnia 2024 uczniowie, rodzice i nauczyciele zgromadzili się przed poznańskim ratuszem, aby wziąć udział w grze miejskiej. Zawodnicy podzieleni na 9 grup docierali do wyznaczonych punktów kontrolnych i rozwiązywali zadania zawiązane z historią i zabytkami Poznania. Po wykonaniu wszystkich zadań uczestnicy zmierzali na metę, która znajdowała się w Centrum Kultury Zamek. Na zakończenie gry każda grupa otrzymała słodki upominek od Rady Rodziców.

Więcej
aktualności