„Żonkile”

Data

19.04.2024 przed salą 5 każdy chętny uczeń z kl. 4-8 mógł wspólnie z uczennicami z kl. 8a wykonać papierowego żonkila według pomysłu Muzeum POLIN. Akcja „Żonkile” upamiętnia powstanie w getcie warszawskim, które wybuchło 19.04.1943 roku.

Dlaczego żonkile? Uczestnik powstania, Marek Edelman, który przeżył likwidację getta, do końca życia w rocznicę wybuchu powstania przychodził pod pomnik Bohaterów Getta, by oddać hołd poległym. Tego dnia otrzymywał żółte kwiaty od anonimowej osoby. Żółty żonkil stał się symbolem pamięci o powstaniu w getcie. Akcji od początku towarzyszy hasło „Łączy nas pamięć”. Pomysłodawcy akcji głęboko wierzą, że pamięć o przeszłości jednoczy nas i buduje wspólnotę – niezależnie od światopoglądu czy sympatii politycznych.

Więcej
aktualności